موقعیت جغرافیایی ترکیه و مزایای آن چیست؟

ترکیه دارای موقعیت جغرافیایی می باشد که هم در آسیا هم در اروپا می باشد. دارای فرهنگ ها و دیدگاه های مختلفی در جهان به طور هم زمان می باشد. از معماری تا موسیقی، از فرهنگ غذایی تا ادبیات در تمام زمینه های فرهنگی، ترکیه دارای ساختار متنوع قابل توجه می باشد.
مشاهده بیشتر

فرم تماس