مرکز ارتباطات خارجی (YIMER) چیست؟

مرکز ارتباطات خارجی (YIMER) سیستمی است که افراد خارجی می توانند درباره سؤالات و مشکلات خود در مورد اجازه اقامت اطلاعاتی کسب کنند. برای ارتباط با مرکز ارتباطات خارجی (YIMER) می توانید با شماره تلفن 157 از داخل ترکیه و از خارج از ترکیه با شماره درج شده برای کسب اطلاعات به صورت شبانه روزی تماس بگیرید.
مشاهده بیشتر

فرم تماس