مدت زمان اعتبار مدرک یوس چقدر می باشد؟


مدت زمان اعتبار مدرک یوس معمولا 2 سال می باشد.
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزییات آزمون یوس به فیلم های دیگر ما رجوع نمایید.
مشاهده بیشتر

فرم تماس