آیا در صورت نقض قوانین ویزا یا اجازه اقامت ، اتباع خارجی موظف به پرداخت جریمه خواهد بود؟

اگر اتباع خارجی مقیم ترکیه قوانین زمان دریافت ویزا یا اجازه اقامت را نقض کنند، به آنها جریمه تعلق می گیرد. از آنجا که میزان جریمه در چارچوب توافق نامه با کشورها تعیین می شود ، این میزان برای هر کشور مختلاف می باشد.همچنین؛ از نظر مدت ، ملیت و سن نیز تفاوت هایی وجود دارد. جریمه مربوطه در هنگام خروج از مرز دریافت می شود.
مشاهده بیشتر

فرم تماس