یوس توسط کدام موسسه برگزار میشود؟

Embed
آزمون یوس تا سال ۲۰۱۱ توسط سازمان سنجش انجام می‌‌گرفت. از سال ۲۰۱۱ تا امروز تمام دانشگاه‌های ترکیه آزمون ورودی خود را به صورت جداگانه برگزار می کنند.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزییات آزمون یوس به فیلم های دیگر ما رجوع نمایید.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link