برنامه کمک هزینه کارشناسی جای گرفته در برنامه بورسیه تحصیلی تمام وقت و یا بلند مدت شامل چه چیزهایی می شود ؟

• با سلام
• برنامه کمک هزینه کارشناسی جای گرفته در برنامه بورسیه تحصیلی تمام وقت و یا بلند مدت شامل :

• - استقرار در دانشگاه و گروه
• - ماهانه 800 لیر به صورت نقدی
• - شهریه دانشگاه
• - 1 سال دروس زبان ترکی
• - اسکان
• - بیمه درمانی و
• - شامل یک بار بلیط هواپیما می باشد.
مشاهده بیشتر

فرم تماس