آزمون ورودی دانشگاه برای دانشجویان خارجی (YÖS) به کدام زبان ها برگزار می شود؟

امتحان به دو زبان ترکی و انگلیسی در یک کتابچه برگزار می شود. علاوه بر این ، در برخی دانشگاه ها؛
- به زبان عربی
- روسی
- فارسی نیز برگزار می گردد.

روز خوبی برای شما آرزومندیم.
مشاهده بیشتر

فرم تماس