چه کسانی می توانند در آزمون یوس شرکت کنند؟

افراد خارجی، متولدین ترکیه که با اجازه وزارت کشور از تابعیت ترکیه خارج شده اند، متولدین خارج از ترکیه که بعدا به تابعیت ترکیه در آمده اند، کسانی که تابعیت ترکیه را دارند ولی دوره آموزش متوسطه خود را در یک کشور خارجی به اتمام رسانده اند مي توانند در ابن آزمون شرکت کنند.
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزییات آزمون یوس به فیلم های دیگر ما رجوع نمایید.
مشاهده بیشتر

فرم تماس