مدارک مورد نیاز برای اخذ اجازه اقامت بلند مدت در ترکیه چیست؟

مدارک مورد نیاز جهت اجازه اقامت طولانی مدت در ترکیه عبارتند از؛
فرم درخواست اجازه اقامت طولانی مدت ، گذرنامه یا مدرک جایگزین ، عکس ، گواهی معیشت ، بیمه درمانی ، مدارک مربوط به آدرس ، سابقه کیفری ، اثبات عدم دریافت کمک های اجتماعی در 3 سال گذشته ، اصل اجازه اقامت گذشته یا فتوکپی .
مشاهده بیشتر

فرم تماس