مدارک مورد نیاز برای اخذ اجازه اقامت بلند مدت در ترکیه چیست؟

Embed
مدارک مورد نیاز جهت اجازه اقامت طولانی مدت در ترکیه عبارتند از؛
فرم درخواست اجازه اقامت طولانی مدت ، گذرنامه یا مدرک جایگزین ، عکس ، گواهی معیشت ، بیمه درمانی ، مدارک مربوط به آدرس ، سابقه کیفری ، اثبات عدم دریافت کمک های اجتماعی در 3 سال گذشته ، اصل اجازه اقامت گذشته یا فتوکپی .
مشاهده بیشتر

فرم تماس