آیا هزینه ی پرداخت شده برای آزمون یوس عودت می گردد؟

Embed
بعد ازپرداخت هزینه ثبت نام اگر دانش آموز از ثبت نام در آزمون منصرف شود، ثبت نام را بصورت اشتباه انجام دهد، در آزمون شرکت نکند، اجازه شرکت در آزمون را نداشته باشد ویا ار آزمون اخراج شود، نمره مورد قبول در آزمون را کسب نکند ویا هرگونه هزینه ای را بصورت اشتباه واریز نماید، این هزینه ها غیرقابل برگشت می باشند. همچنین حق انتقال هزینه پرداخت شده برای آزمون را به آزمون دیگر ندارد.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزییات آزمون یوس به فیلم های دیگر ما رجوع نمایید.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link