نحوه ثبت نام برای آزمون یوس به چه شکل است؟

Embed
دانش آموزبه شرط داشتن تابعیت خارجی و تحصیل در سال آخر دبیرستان های ترکیه (یا معادل آن) ویا فارغ التحصیل شدن، می تواند جهت ثبت نام از داخل و خارج ترکیه که از طریق سایت اینترنتی دانشگاه اقدام نماید.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزییات آزمون یوس به فیلم های دیگر ما رجوع نمایید.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link